Skip to content
Foto: Timo, licens: CC BY-NC-SA
Foto: Timo, licens: CC BY-NC-SA
Debatt | romarriket

Fler borde tänka på romarriket oftare

Killars besatthet av romarriket är något positivt, skriver CUF:s förbundsordförande, historielärarstudenten Caroline von Seth. Tjejer måste sluta håna män i sin närhet, och politiken måste sluta försöka styra allmänhetens intressen. Allt som bejakar bildningsideal är positivt.

Hur ofta tänker män på romarriket egentligen? 

Frågan har blivit ett fenomen som under de senaste dagarna har spridits på olika sociala medier. Tjejer runt om i världen ställer den till killar i sin närhet. Pappors, pojkvänners och manliga polares svar är häpnadsväckande. De tänker på romarriket från flera gånger i veckan till flera gånger om dagen. Fnissen och halvironiska hån har spridits som en löpeld på TikTok. 

Killarna tänker på romarriket från flera gånger i veckan till flera gånger om dagen.

Men egentligen är det väl inte särskilt märkligt. Populärkulturen kryllar av referenser till romarriket. Inte minst den moderna klassikern Gladiator har nog bidragit till att intressera en rad killar, och andra, i ett intresse om antiken. 

I den här situationen har retstickstjejerna fel. Att tänka, reflektera och återkomma till ett historiskt skeende som verkligen påverkat det samhälle som vi fortfarande lever i borde ses som något högaktningsfullt. 

Allt för ofta glöms bildningsidealet bort. Att prata om bildning, visa en vilja att diskutera det förflutna och ett nörderi i särskilda intresseområden har, i många fall, blivit något fult och töntigt. Inte minst om området också går att kategorisera som ”grabbigt”. Det syns även i områden som TV-spel och Hi-Fi. 

Det är tveksamt om samma uppståndelse hade uppstått om spaningen i stället handlade om kvinnor som ofta tänkte på 68-rörelsen.

Problemet verkar ju ligga i just det – att det är det grabbiga romarriket som de tänker på så ofta. Det är tveksamt om samma uppståndelse hade uppstått om spaningen i stället handlade om kvinnor som ofta tänkte på 68-rörelsen, suffragetter eller modehistoria. 

I stället för att håna killar som tänker på romarriket flera gånger om dagen bör de snarare hyllas för att gå i förledet för det spontana bidraget till bildningsidealet. Fler borde helt enkelt tänka som killar och reflektera mer om historiska skeenden. 

För ofta hörs det röster om att politiken behöver göra mer för att öka allmänbildningen och bidra till bildningsidealet. Men folks kulturkonsumtion ökar inte av att politiker är klåfingriga i kulturpolitiken. Detsamma gäller politiska pekpinnar för bildningsideal. Politiken kommer aldrig att kunna styra befolkningen att bli mer allmänbildande själv.

Politiken kommer aldrig att kunna styra befolkningen att bli mer allmänbildande själv.

Det är spontana intressen som ökar befolkningens allmänbildning, och populärkulturen lär ha det största inflytandet i att främja bildningsidealet. Något som alltid kommer vara mer effektivt än politiker som försöker styra människors intressen.

Tack vare populärkulturen skapas specialintressen för historia och andra bildningsområden. Det är så allmänbildningen faktiskt ökar och bildningsidealet ännu en gång kan få stå i centrum. 

Även om jag också fått några goda skratt om att min kille tänker på romarriket några gånger i veckan måste det ändå sägas att killarnas återkommande tankar om detta bara är positivt. Fler borde tänka på romarriket oftare.

Caroline von Seth

Gillar du det du läste? Teckna en prenumeration på Liberal Debatt!

Cicero – Martyren som klädde den romerska republiken i ord

Var Jesus feminist?