Skip to content
Svenska klockstapeln i Gustavia. Foto: MARELBU, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Svenska klockstapeln i Gustavia. Foto: MARELBU, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Samhälle | Europa

Är invånarna på svenskön i Karibien fortfarande européer?

Europa finns även bortom haven. Liberal Debatt har bett svenska vänföreningen på Saint-Barthélemy att beskriva hur det är att vara européer, men ändå inte.

Bortsett från alla politiska överväganden, och trots att det är en komplicerad sak att tala för en hel befolkning – går det att identifiera en europeisk anda eller till och med identitet här på vår ö?

Vid första anblick skulle det ju kunna framstå som att reformen 2012, som gjorde ön till ett utomeuropeiskt förvaltningsområde, inte gynnar denna idé. Det territorium som utgör Saint-Barthélemy är – trots att det är en del av en medlemsstat – inte längre en del av Europeiska unionen. På samma sätt som Grönlands relation till Danmark må vi vara associerade med unionen, men vi är inte längre en integrerad del av den.

Innebär det att vi öbor inte längre känner oss som européer? Inget kunde vara mindre sant.
Vår fransk-svenska historia har alltid präglat befolkningen, så även under de tidsperioder då öborna har varit lämnade åt sig själva. Under de senaste århundradena har varje stor historisk händelse och omvälvning på den gamla kontinenten också påverkat oss här lokalt. Under 1800-talet blev ön därtill en frihamn, vilket innebar att vår region blev en viktig plats för internationell handel under ett århundrade.

Antillernas koloniala historia har tråcklat fast en liten bit av den europeiska kontinenten i vår region.

Antillernas koloniala historia har tråcklat fast en liten bit av den europeiska kontinenten i vår region.
Eftersom handeln med grannöarna, med Frankrike, med resten av Europa och USA alltid har varit nödvändig har invånarna här på vår ö satt ett stort värde på att samverka och knyta vänskapsband med andra. Utifrån nödvändighet har den här öppenheten mot den Andre blivit själva essensen av lokalbefolkningens natur.

Denna lilla ö, som mycket väl hade kunnat sluta sig och hålla sig till sig själv, har i stället en blandad, multikulturell och internationell befolkning, där utbytet med och resorna till omvärlden är själva styrkan.

Trots populismens och extremismens renässans gör vår gemensamma europeiska historia, vår mångfald och vår öppenhet mot den Andre utan tvivel Saint-Barthélemy till en europeisk ö.

ASBAS

Översättning: Eric Luth

Gillar du det du läste? Stöd Liberal Debatt genom att teckna en prenumeration!

Det här kan sätta krokben för det svenska ordförandeskapet

Så här är det när telefonerna börjar ringa till EU:s ordförandeland