Skip to content
Ledare

Mest läst 2014

I februari 2014 fick Liberal Debatt en ny hemsida. Sedan dess har 50 000 artikelvisningar registrerats (siffran rensad från spam/robotar). Här årets mest lästa.

1. ”Vänstervågen är ett skämt” av Karin Pihl i LD 4/2014 – Den nya vänstern

Kärnan i den politiska vänstervågen är den personliga känslan – och det skriande behovet av att uttrycka den, helst så högljutt som möjligt. Den som säger emot är inte bara av annan åsikt, utan en moraliskt underlägsen person, oförmögen att ansluta sig till den rätta läran. Karin Pihl ser en politisk rörelse för vilken kunskap, reflektion och förnuftsbaserad argumentation förefaller irrelevant.

2. ”Fram träder Miljöpartiet liberalerna” av Ulf Bodach Söderström i LD 1/2014 – Efter Alliansen

Miljöpartiet ser av allt att döma ut att gå mot sitt bästa valresultat hittills. Ulf Bodach Söderström (MP) menar att partiet tagit över det Folkpartiet och Centerpartiet lämnat.

3. ”Regeringens svek mot liberalismen” av Mattias Lundbäck i LD 2/2014 – Rättsstaten

Offentlighetsprincipen motverkar korruption och garanterar möjligheten till medborgerlig insyn. Men nu tycks politikerna vända principen ryggen. Mattias Lundbäck, tidigare sakkunnig i regeringskansliet, varnar för att liberalismen förlorat sin förankring i regeringen.

4. ”Separatism bryter inte olikhetens bojor” av Adam Cwejman i LD 4/2014 – Den nya vänstern

Genom historien har separatism använts i strävan att behålla makt, men även av maktlösa i jakt på inflytande. Separatismen bär dock en paradox: I kampen för att överbrygga olikheter, betonas olikheterna som allra mest. Liberal Debatt bad Adam Cwejman ta sig an denna kluvna organisationsform.

5. ”Borgerligheten är viktigare än Alliansen” av Markus Uvell i LD 1/2014 – Efter Alliansen

Om höstens val leder till maktskifte står allianspartierna inför svåra framtidsval. Markus Uvell, VD för Timbro, tror förändringarna kan bli stora, men att samarbetet i någon form kommer att bestå.