Samtycke är ingen garant för sexuell frihet

Vid sidan om Linda Skugges OnlyFans finns viktigare frågor om fritt sex. Statsvetaren Clara Sandelind menar att samtycke inte räcker som grund för sexuell frihet.