Fler borde tänka på romarriket oftare

Bättre att populärkulturen än politiker styr människors intressen, skriver Caroline von Seth.