Konflikten stad–land ser inte ut som vi tror

Sverige har inte samma polariseringsproblem mellan stad och landsbygd som andra länder har, skriver Jesper Ahlin Marceta.