Välkommen till redaktionen Johanna Grönbäck!

Möt redaktionens senaste tillskott Johanna Grönbäck.