Radera eller ompröva? Karolinska Institutet gör upp med sin historia

Borde minnesmärken efter nazister plockas bort? Etikprofessorn Göran Collste skriver om det moraliska problemet och reder ut arbetsgruppens argument.