Feta barn är inte problemet

Vi lever i ett viktfixerat samhälle. I ett samhälle där den som är smal anses attraktiv, hälsosam och välanpassad medan den som […]