Antisemitism förvränger bilden av Israel

Hannah Stutzinsky skriver om hur gamla myter om judar har påverkat uppfattningen om Israel som en nation.