Skribent

Ulf Bjereld

Ett omskakat politiskt landskap

Det så kallade januariavtalet, genom vilket företrädare från höger och vänster i svensk politik enades kring en rad sakpolitiska frågor, fyller snart ett år. Men vad innebär egentligen avtalet för det svenska politiska landskapet och vad är förutsättningarna för att … Fortsättning