Skribent

Tomas Ohlin

Närdemokrati gör att årsrika får höras

De allra flesta kan skriva under på tanken att medborgare ska tillerkännas ett livslångt lärande och politiskt inflytande även vid hög ålder. Men hur kan man konkret uppmuntra till större politiskt deltagande? Tomas Ohlin slår ett slag för närdemokratins nya … Fortsättning

Därför faller även dagens murar

Med en blocköverskridande allians mot öppenhet och en politisk retorik till bredden fylld av »andrum« och »flyktingpauser« så ter sig den liberala visionen om en gränslös värld alltmer avlägsen. Men Tomas Ohlin manar till förtröstan. Trend såväl som teknik talar … Fortsättning