Skribent

Sara Edvardson Ehrnborg

Vi står inte ut med sveket mot flyktingbarnen

Som ett led i regeringens förändring av flyktingpolitiken försämrades villkoren och framtidsutsikterna för de ensamkommande flyktingbarn som nu finns i Sverige. Läraren Sara Edvardson Ehrnborg larmar om de konsekvenser detta fått ute i verkligheten. Förutsättningarna för en ensamkommande ungdom att känna … Fortsättning