Skribent

Philip de Croy

Katolska kyrkan – på tröskeln mellan tro och förnuft

Begreppet modernism beskrivs ofta som en rörelse i berättelsen om västvärlden. På tröskeln mellan arton- och nittonhundratalet utvecklades en stark tro på människans självförståelse och frigörelse såväl ekonomiskt som psykologiskt. Genom industrialiseringen skulle människan frigöras för arbete och skapande och … Fortsättning