Skribent

Per Ödling

Vi har inte råd att vara utan en EU-armé

Digitaliseringen ställer om samhället på många sätt. Näringslivet genomgår en stark förändring pådrivet av digitalisering, automatisering och globalisering. Vår livsstil förändras lika snabbt, speciellt i Sverige.. Alla dessa förändringar av livsstil, arbetsmarknad och omvärld kan skapa antingen stor oro eller … Fortsättning

Därför vill jag betala EU-skatt

Datoriseringen förändrar såväl ekonomi som samhälle i grunden. Det är dess baksida som nu visar sig i krisens Sydeuropa. Per Ödling, professor i informatik vid Lunds universitet, menar att utvecklingen gått så långt att vi nu måste ge upp så gott … Fortsättning