Skip to content

Artiklar av Per Ödling


Vi har inte råd att vara utan en EU-armé

Digitaliseringen ställer om samhället på många sätt. Näringslivet genomgår en stark förändring pådrivet av digitalisering, automatisering och globalisering. Vår livsstil förändras lika snabbt, speciellt i ...

Därför vill jag betala EU-skatt

Datoriseringen förändrar såväl ekonomi som samhälle i grunden. Det är dess baksida som nu visar sig i krisens Sydeuropa. Per Ödling, professor i informatik vid ...