Skip to content

Artiklar av Mikael Holmgren


Svenska myndigheter är inte så oberoende som vi tror

Med jämna mellanrum diskuteras hur vi kan göra våra förvaltningsmyndigheter mer effektiva, kompetenta, och opartiska. Sällan diskuteras dock länken mellan politiskt handlingsutrymme och förvaltningens organisation.