Skribent

Max Karlsson

Låt Uppsalas studenter dricka som lundensare

Studenttiden är en speciell tid i livet för den som väljer den vägen. Man tar sina första vacklande steg ut i vuxenlivet med mer ansvar och mer frihet än man kanske någonsin haft tidigare. Långa stunder med näsan nedtryckt i … Fortsättning