Skip to content

Artiklar av Martin Ängeby


Agenda 2030 är en farlig papperstiger

FN skapades för att bevara fred och att slå vakt om den enskilda människans värde. Därför finns ett skimmer runt FN:s nya utvecklingsmål Agenda 2030.