Skribent

Martin Ängeby

Agenda 2030 är en farlig papperstiger

FN skapades för att bevara fred och att slå vakt om den enskilda människans värde. Därför finns ett skimmer runt FN:s nya utvecklingsmål Agenda 2030. Målen prioriteras högt av regeringen, särskilt inom biståndspolitiken. Martin Ängeby, generalsekreterare på Silc, skärskådar vad … Fortsättning