Skribent

Madeleine Leijonhufvud

”Dumheter, med förlov sagt”

Liberaler är frihetsförkämpar. Som liberal vill man inte ha förbud. Därmed har man ofta problem med förslag att det ska lagstiftas mot – eller för – saker och ting. Jag har mött denna liberala hållning i många lagstiftningssammanhang, och jag … Fortsättning