Skip to content

Artiklar av Lena Roos


Den ädla döden

Livet ses ofta som det yttersta att värna, för döden innebär slutet på allt. Men med martyrskapet blir döden ädel och livet värt att offra ...