Skribent

Lena Roos

Den ädla döden

Livet ses ofta som det yttersta att värna, för döden innebär slutet på allt. Men med martyrskapet blir döden ädel och livet värt att offra för en högre sak. Lena Roos, docent i religionshistoria vid ­Uppsala universitet, tar sig an … Fortsättning