Skribent

Kristina Jerre

Folk har vett om straff – bara man lyssnar

Sedan 1980-talet har »det allmänna rättsmedvetandet« lyfts fram allt mer i den kriminalpolitiska debatten. Förändringar i straff­lagstiftningen, framför allt sådana som möjliggör längre fängelsestraff, berättigas allt som oftast genom hänvisningar till vad folket tycker. Men vad tycker »folket«? Inte riktigt … Fortsättning