Skribent

Julia Eriksson

Vi behöver diskutera fria tankar

De liberala studentförbunden får en allt tyngre roll i idédebatten. I var sin linjetext presenterar Centerstudenters och Liberala Studenters nya ordförande sina visioner för ett liberalare Sverige. Sedan mitt första evenemang har Centerstudenter varit min plats för att diskutera tankar … Fortsättning