Skribent

Jonatan Berggren

Det obegripliga kriget

Det svenska samhällets snabba utveckling har lett till en övertro på diplomati och gjort oss mindre benägna att förstå konflikter i vår omvärld. Det skriver tidigare pansarofficeren Jonatan Berggren. »Vid tidpunkten för mobiliseringen skall den politiska rådgivaren tystna, och han … Fortsättning