Skip to content

Artiklar av Jonatan Berggren


Det obegripliga kriget

Det svenska samhällets snabba utveckling har lett till en övertro på diplomati och gjort oss mindre benägna att förstå konflikter i vår omvärld. Det skriver ...