Skip to content

Artiklar av Jonas Hinnfors


Ett omskakat politiskt landskap

Det så kallade januariavtalet, genom vilket företrädare från höger och vänster i svensk politik enades kring en rad sakpolitiska frågor, fyller snart ett år. Men ...

Här är ödesfrågan för socialdemokratin

Runtom i Europa har socialdemokratiska partier fått lämna ifrån sig makten. I Sverige indikerar sjunkande opinionssiffror att svensk socialdemokrati står på tur. Jonas Hinnfors, professor ...