Skribent

Jesper Ahlin

Högst oklart vad socialdemokrater vill

För ett sekel sedan var den svenska socialdemokratin en liberal kraft och en socialistisk rörelse som verkade både för människans rättigheter och för en jämlik fördelning av det växande välståndet. Under stora delar av 1900-talet byggde Partiet tillsammans med andra … Fortsättning