Skip to content

Artiklar av Inger Enkvist


Vem var Kristoffer Kolumbus?

Professor emerita i spanska, Inger Enkvist, tecknar bilden av vår civilisations viktigaste upptäcktsresande som blivit ett slagträ i den identitetspolitiska debatten.