Skribent

Gustav Tranvik

Den felande länken i svensk religionsfrihet

Under det senaste seklet har relationen mellan religion och statsmakt omdanats i grunden. Gradvisa förändringar kulminerade i Svenska kyrkans separation från staten i slutet av 1990-talet. Men i grundlagen finns rester av det gamla systemet kvar – ett system som … Fortsättning