Skip to content

Artiklar av Gunnar Wetterberg


När Sverige fick Zlatan och halva kungariket

Psalmböcker, våldtäkter och järnvägar. Alla har de sin del i historien om hur Skåne blev svenskt. Historikern Gunnar Wetterberg förklarar hur det gick till när ...

Nu har Norden väntat länge nog

Ett enat Norden framstår i dag som en tämligen abstrakt framtidsvision. Vägen måste stakas ut. LD bad historikern och författaren Gunnar Wetterberg, tillika varm anhängare ...