Skribent

Gunnar Wetterberg

När Sverige fick Zlatan och halva kungariket

Psalmböcker, våldtäkter och järnvägar. Alla har de sin del i historien om hur Skåne blev svenskt. Historikern Gunnar Wetterberg förklarar hur det gick till när norddanskarna blev sydsvenskar. ROSKILDE Redan i förhandlingarna i Brömsebro 1645 hade Sverige krävt att få … Fortsättning

Nu har Norden väntat länge nog

Ett enat Norden framstår i dag som en tämligen abstrakt framtidsvision. Vägen måste stakas ut. LD bad historikern och författaren Gunnar Wetterberg, tillika varm anhängare av en nordisk union, att teckna bilden av hur ett enande skulle kunna gå till … Fortsättning