Skribent

Gina Gustavsson

Liberalism bortom barockträdgården

Tänk dig att du promenerar i en fransk barockträdgård, kanske vid Drottningholms slott. Eller bakom Versailles. På båda sidor flankeras du av tuktade buxbomshäckar i symmetriska mönster. Framför dig sträcker sig formklippta lindar i raka led. Långt där framme sammanstrålar … Fortsättning