Skribent

Frida Trönnberg

Demokratins dilemma

Hur ska demokratin förhålla sig till den som vill se demokratin avskaffad? Ska yttrande- och föreningsfriheten hållas för heliga, eller kan vi tåla inskränkningar i dem för att skydda oss själva från antidemokratiska krafter? Historien har föranlett olika stater att … Fortsättning