Skribent

David Ekstrand

Arbetet är ett liberalt dilemma

I den borgerliga partigemenskapen i Sverige är tanken om en arbetslinje den eld kring vilken alla samlas. Men är den liberal? Liberal Debatt bad David Ekstrand, fil. dr i filosofi, reda ut saken. Få politiska begrepp har blivit så förknippade … Fortsättning