Skip to content

Artiklar av David Bravo


USA gjorde striden om spansk fildelning till sin

Den spanska erfarenheten av delning av filer på internet föranleder inget större hopp om framtiden. Industrin har medvetet fyllt massmedier med propaganda om fildelningens ödeläggande ...