Skip to content

Artiklar av Charlotta Mellander


Hela landet kan inte leva

Visserligen har det kommunala skatteutjämningssystemet till viss del justerat för skillnaderna i utveckling mellan platser. Men skatteutjämningssystemet kan inte jämna ut allt, skriver Charlotta Mellander.