Skribent

Andreas Bergh

Kapitalismen och välfärdsstaten – tillsammans följs de åt

Debatten om ekonomi mellan höger och vänster bygger ofta på en motsättning mellan å ena sidan kapitalism och marknadsekonomi och å andra sidan höga skatter och omfördelande välfärdsstat. Empiriskt sett är dock mönstret det motsatta: Länder med mer kapitalism och … Fortsättning

Vem ska bestämma hur mycket vi ska jobba?

Bengt Westerberg beskriver förtjänstfullt flera av de samhällsutmaningar som »står för dörren«. Jag delar i huvuddrag analysen, även om jag (med bibehållet bildspråk) skulle hävda att de flesta utmaningarna redan klivit genom farstun och gjort sig hemmastadda i vardagsrummet. Det … Fortsättning