Skribent

Anders Lindbom

Det bästa blir lätt det godas fiende i flyktingfrågan

Replik till Benny Lindholm som i artikeln »I dag ska i stället flyktingarna förhindras från att rasera välfärdsstaten. Det tycks som ett eko från förr« (LD 3/2016) gick till angrepp på Anders Lindboms artikel ”En human flyktingpolitik bortom asylrätten” (2/2016). Benny … Fortsättning

En human flyktingpolitik bortom asylrätten

Sedan regeringen tvärvände i flyktingfrågan i november 2015 har migrationsdebatten mest kretsat kring lämpligheten i just detta, inte kring vad som bör följa i politikens ställe. Anders Lindbom, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, menar att en ny svensk flyktingpolitik … Fortsättning