Skribent

Allan Widman

Stora hinder men allt är inte nattsvart ändå

Gemma Pinyol-Jiménez tecknar en uppgiven bild av Europeiska unionens migrationspolitik. Även om framsteg gjorts, inte minst under 1990-talet och det tidiga 2000-talet, måste man nog dela hennes bild av inbördes misstro och fastlåsning. Det är lätt att spåra situationen till … Fortsättning