Skip to content

Artiklar av Alfred Askeljung


Vi liberaler måste göra upp med bilismen

Med bilar följer trängsel, utsläpp och buller. Trots det blir alltid protesterna högljuddna när det föreslås att bilen ska bära sina egna kostnader, eller stängs ...