Skip to content

Artiklar av Adam Danieli


Befria civilsamhället från Voltaires idéer

»I ett välstyrt samhälle behövs inga föreningar«, ska Voltaire ha konstaterat efter sina resor genom 1700-talets England. En av sin tids största liberaler, som förfäktat ...