Skip to content
Vilken väg väljer du, Romina? Sverigedemokraterna eller klimatet? Foto: Josefine Stenersen, Svenska EU-ordförandeskapet. CC BY-NC-SA, via Flickr.
Vilken väg väljer du, Romina? Sverigedemokraterna eller klimatet? Foto: Josefine Stenersen, Svenska EU-ordförandeskapet. CC BY-NC-SA, via Flickr.
Debatt | klimatförändringarna

Klimatet eller SD – vilken väg väljer du, Romina Pourmokhtari?

När regeringen köper Sverigedemokraternas klimatpolitiska önskelista riskerar utsläppen att öka och den borgerliga klimatpolitiken att urholkas, menar CUF:s Linus Karlén. Nu är det upp till bevis: är borgerlig klimatpolitik eller blidkade sverigedemokrater viktigast?

När vår planet står inför akuta klimatutmaningar och globala temperaturer stiger i alarmerande takt är det av avgörande betydelse att vi reflekterar över våra klimatpolitiska prioriteringar. 

Klimatförändringarna påverkar oss redan i dag och utgör ett existentiellt hot mot vårt samhälle. Att regeringen, trots att de i grunden vet vad som behöver göras, ändå prioriterar Sverigedemokraternas klimatpolitiska önskelista är oerhört beklagligt, samtidigt som det riskerar att urholka tron på att liberala krafter kan bedriva klimatpolitik som leder till minskade utsläpp. Vilket i sin tur riskerar att flytta den klimatpolitiska opinionen vänsterut.

En borgerlig och marknadsliberal klimatpolitik, med betoning på marknadsbaserade lösningar och mindre statlig inblandning, är en klimatpolitik som vi vet fungerar.

En borgerlig och marknadsliberal klimatpolitik, med betoning på marknadsbaserade lösningar och mindre statlig inblandning, är en klimatpolitik som vi vet fungerar. Marknadsliberal klimatpolitik skapar incitament för grön omställning genom att kombinera tydliga ekonomiska styrmedel med långsiktiga spelregler, ekonomisk tillväxt och en fri konkurrens på marknaden. Det kanske bästa och tydligaste exemplet är handeln med utsläppsrätter som på marknadsliberala premisser ser till att hela Europeiska unionen till år 2050 kan nå fossilfrihet. Detta utan att sätta ekonomisk tillväxt och frihandel på spel.

Under Alliansregeringens lyckades den forna Alliansen minska Sveriges klimatutsläpp samtidigt som vi kunde se ekonomisk tillväxt och ett mycket lägre skattetryck. Ett framgångsrecept, redo för regeringen att servera. Trots detta går regeringen i motsatt riktning, med lägre skatt på fossila bränslen, skeptiska tongångar gentemot sol- och vindenergi och en oklar framtid för svenska klimatmål. Allt i syfte att falla i god jord hos Sverigedemokraterna. 

Jag tvivlar inte en sekund på att regeringen och i synnerhet klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari egentligen vet vad som krävs för att snabba på den gröna omställningen. Problemet uppstår när man lägger detta åt sidan och i stället medvetet genomför en politik som aktivt ökar utsläppen. Detta eroderar allmänhetens förtroende för liberala partiers kapacitet att bedriva politik som leder till minskade utsläpp, och gör att den allmänna klimatdebattens ”mitten” flyttas vänsterut.

Jag tvivlar inte en sekund på att regeringen och i synnerhet klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari egentligen vet vad som krävs för att snabba på den gröna omställningen.

När borgerliga partier associeras med ökade utsläpp och ifrågasättande av klimatmål skapas en felaktig bild av klimatfrågan som en ”vänsterfråga”, likt hur det är i flera andra västerländska demokratier. Vänstersynen på klimatfrågan, med höjda skatter och ifrågasättanden av tillväxt, konsumtion och frihandel, ses då plötsligt som mycket närmare den politiska mitten än vad den i själva verket är. 

En liberal klimatpolitik, med effektiva ekonomiska styrmedel, långsiktiga spelregler för näringslivet och tydliga incitament i fokus vet vi fungerar. Att regeringen i stället väljer att blidka Sverigedemokraterna är olyckligt både för klimatet och för det näringsliv som vill se än högre ambitioner än idag. Med regeringens klimathandlingsplan runt hörnet har regeringen en möjlighet att visa på en annan typ av borgerlighet. En borgerlighet som tar klimathotet på allvar, som vill och vågar göra vad som krävs för att kapa utsläppen, nå klimatmålen och uppfylla vår del av Parisavtalet samtidigt som vi främjar innovation och tillväxt. 

Det är nu upp till bevis. Ska regeringen välja att stå upp för klimatet, näringslivet och sina borgerliga principer eller kommer blidkandet av Sverigedemokraterna åter vara det som går före?

Linus Karlén

Gillar du det du läste? Stöd Liberal Debatt genom att teckna en prenumeration!

Reportage: Så blev vind och vatten en fråga om rättvisa

Macron levererar klimatpolitik i Marseilles – här är förslagen