Skip to content
Centerstudenter argumenterar för liberala centersegrar. Foto: Centerpartiet.
Centerstudenter argumenterar för liberala centersegrar. Foto: Centerpartiet.
Debatt | centerpartiet

Centerstämman 2023: Stora kliv fram för ett frihetligt Centerparti

Under helgen hade Centerpartiet stämma i Örebro. Redan inför stämman fanns många förslag till beslut som skulle föra partiet i en tydligare liberal riktning – men desto fler blev det under själva stämman, skriver Centerstudenters förbundsordförande Rasmus Elfström. Särskilt glädjande för unga centerpartister, där Centerstudenter och CUF nådde stora framgångar för ett mer frihetligt Centerparti.

Inför stämman har Centerpartiet tagit grepp om ett antal politikområden – skolan, miljö- och klimat samt landsbygden. I skolprogrammet befästes många ståndpunkter som CUF drivit under flera föregående partistämmor. Bland annat en översyn av skolpengen, skärpta villkor för friskolor som inte fullföljer sitt ansvar och en samlad bedömning för betyget E, för att bara nämna några.

För Centerstudenter var det glädjande att se partiets rörelse mot teknikneutralitet befästas i det nya miljö- och klimatpolitiska programmet – en utveckling som studentförbundet kämpat för i närmare ett decennium. Stridsyxan kring olika energislag grävdes ner ordentligt i och med att partiet nu tagit ställning för ett mål om fossilfri energiproduktion, som kan inkludera kärnkraft, istället för det tidigare förnyelsebara målet, där kärnkraften exluderades.

För Centerstudenter var det glädjande att se partiets rörelse mot teknikneutralitet befästas i det nya miljö- och klimatpolitiska programmet.

Översynen av miljöbalken till ett tydligare fokus på klimatvärden innebär också att större hänsyn tas även till det globala klimatet när olika infrastrukturprojekt och näringar som förvisso inverkar på den lokala miljön ges tillstånd i framtiden. Även i landsbygdsprogrammet finns flera frihetliga förslag, såsom slopandet av lönegolvet för arbetskraftsinvandring och att genomföra test med frikommuner, där ett minskat service- och förvaltningsansvar skulle kunna kombineras med minskad skattesats. 

Vid sidan om de politiska programmen gjorde sig de frihetliga vindarna påminda i flera debatter och beslut under Centerstämman. Genom att stämman tog ställning för att inte bara utreda en legalisering av aktiv dödshjälp, eller eutanasi, utan dessutom att verka för att dödshjälp legaliseras, innebär att Centerpartiet gått från att vara ett av tre partier som sagt nej till eutanasi till att vara det som starkast tar ställning för det. På rättsområdet såg dessutom ungdoms- och studentförbundet till att stoppa förslag om att verka för en utredning av åldersverifiering för konsumtion av pornografi på nätet samt för att Centerpartiet tydligt säger nej till ”chat control” och andra likande lagförslag. 

Ungdomsförbundet drev framgångsrikt i genom att Centerpartiet numera ska verka för en utredning av euron som svensk valuta.

Även på andra områden märks flera liberala framgångar. För ett Centerparti som länge varit en kritisk röst mot EU och euro historiskt så har stora förflyttningar skett. Ungdomsförbundet drev framgångsrikt i genom att Centerpartiet numera ska verka för en utredning av euron som svensk valuta. Nej till en sockerskatt på sötad dryck var ytterligare en framgång för mer frihetlig skattepolitik. I förhållande till socialpolitiken gick förslag om slopat matserveringskrav vid alkoholutskänkning igenom, vid sidan om att gränsen för att handla på systembolaget ska sättas till myndighetsåldern – 18 år. Centerpartiet kommer dessutom aktivt verka för säkra konsumtionsrum för att minska dödligheten från drogmissbruk samt för att möjliggöra bättre läkarkontakt för dessa individer, – en välkommen utveckling i ett Sverige där missbruk möts med hårda tag samtidigt som dödligheten från överdoser fortsätter att vara bland de allra högsta i hela EU. 

Som deltagare under flera partistämmor upplever jag att stämmorna ofta blir till en praktikalitet som mest avhandlas. Ofta är positionsförflyttningarna få och väl förberedda innan de röstas igenom på själva stämman. Även om så också var fallet för flera av besluten under denna centerstämma så löpte samtidigt de liberala genombrotten genom hela stämman som en röd tråd. 

För egen del kommer jag, och flera centerpartister med mig, att minnas stämman 2023 som just en stämma i frihetens tecken.

Rasmus Elfström

Gillar du det du läste? Teckna en prenumeration på Liberal Debatt!

Centerstudenter måste stärka partiets liberala självsäkerhet

Centerpartiet behöver äga berättelsen om jordgubbsliberalismen