Skip to content
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash
Debatt | Äldreomsorg

Tryggheten flyttar hem till Danderyds pensionärer

I stället för att flytta äldre till tryggheten på äldreboenden undersöker Danderyds kommun möjligheten att flytta tryggheten hem till äldre. »Grunden för äldreomsorgen i Danderyd är valfrihet« skrev Maria Alm, avdelningschef inom äldre och funktionsnedsättning på Socialkontoret i Danderyds kommun, i ett tjänsteutlåtande från början av juni i år. Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utveckla hemtjänsten för att erbjuda personer som har omfattande vårdbehov möjligheten att bo kvar hemma, om de så önskar.

Det är en berömvärd ambition. Många äldre behöver hjälp med olika samhälleliga funktioner utöver de tjänster som hemtjänsten i dag erbjuder: delta i föreningsverksamhet och träna är två exempel. Ofta vilar ansvaret för att äldre ska kunna ta del av sådana aktiviteter på familjemedlemmar. De kan göra mycket för att tillgodose behoven men när familjens tid är begränsad kan det resultera i uteblivna sjukhusbesök, minskad träning och ensamhet.

Det kan i sin tur leda till skuld och stress för såväl familjemedlemmar som den äldre. Även om familjen gör allt de kan det krävas mer för att uppnå trygghet. Då tvingas äldre till ett val: stanna i otrygghet eller flytta in på ålderdomshem.

I kontrast till det nuvarande system som beskrivs ovan, har Danderyds socialnämnd en uttrycklig vilja att erbjuda ett verkligt alternativ för äldre som vill bo kvar i sina hem, trots omfattande behov av stöd. Om kommunen lyckas, skulle det sannolikt bidra till både ökad valfrihet för äldre och minskad stress för inblandade.

Mer konkret föreslår Socialnämnden att hemtjänsten ska utöka sina tjänster och kunna hjälpa till med i princip allt det som familjen står för i dagsläget.

På pappret är reformen intressant. De utmaningar som kan uppstå vid en så omfattande reformation kommer att kräva mycket av förvaltningen. Danderyd har dock reformerat hemtjänsten förut. I juni 2020 avvecklades den kommunala hemtjänsten och numera erbjuds enbart tjänster från privata aktörer. Det finns dock viktiga frågor om den praktiska utformningen som förvaltningen måste besvara. Kommer den utökade tjänsten öka kostnaderna? Och vem ska i så fall betala dessa?

Om kommunen kan erbjuda ett fungerande alternativ för äldre som har stort behov av stöd men inte vill bo på äldreboende och reda ut de frågetecken som finns kan många komma att gynnas av reformen. Frihet kommer i flera former och en av dem är valfrihet. Men möjligheten att välja uppstår först när verkliga alternativ erbjuds.