Skip to content
Linjetext

Efter krisen börjar kampen för det öppna samhället

De liberala studentförbunden får en allt tyngre roll i idédebatten. I var sin linjetext presenterar Centerstudenters och Liberala Studenters nya ordförande sina visioner för ett liberalare Sverige.

Läs även:

Julia Eriksson: Vi behöver diskutera fria tankar

Kampen mot pandemin har kantats av omfattande begränsningar av de grundläggande friheterna. Det är i sig inte något konstigt – en av de viktigaste uppgifterna för en stat är att skydda sina invånare vid krig och katastrofer.

Problemet med de tillfälliga åtgärder som införts är i stället att historien visar att de sällan förblir just tillfälliga. Dagens hyresreglering är exempelvis en »tillfällig« kvarleva från det senaste världskriget. Likaså påstods den nyligen avskaffade värnskatten vara en tidsbegränsad skattehöjning när den infördes på 1990-talet.

Krisen har även tagit fram det värsta i staters egocentrism och isolationism. Exportförbud har inte oväntat gjort att skydds-
utrustning hamnat på fel sida av stängda gränser och gjort pandemin svårare att bekämpa.

Med vilket narrativ krisen i efterhand kommer att beskrivas har stor betydelse för vilket samhälle vi sedan får. Kommer skurkstater att hyllas för sin handlingskraft eller den liberala demokratin att hållas fram som föredöme?

Det narrativet skapas av oss. Vårt öppna samhället kan komma att stå starkare, men då måste vi i Liberala Studenter våga prata om varför.

De brister som uppstått beror inte på den inre marknaden, snarare är det avstegen från principerna om frihandel som skapat problemen. Frihandeln och marknadsekonomin har skapat välstånd och motståndskraft som gör att vi i dag klarar oss betydligt bättre jämfört med tidigare farsoter. Utan tillväxt hade vi inte haft råd med den sjukvård som nu är nödvändig. Läkemedels-
industrins nyframtagna vaccin väntas bli pandemins död inom bara några år.

Det faktum att en stor del av ansvaret under krisen har överlåtits till enskilda människors sunda förnuft bör också göra samhället öppnare när den är över. Om staten inte ens under kristid behöver detaljstyra individers liv ska den inte ta sig rätten att göra det i fredstid heller.

Tiden kommer då vi ska dra lärdomar från hanteringen av coronakrisen. Tillfälliga kris-
åtgärder behöver återställas och större ansvar överlåtas tillbaka till individen. De som sett sin chans att inskränka individens friheter och motarbeta det öppna samhället ska inte få fortsatt inflytande. Landvinningarna som tidigare generationer har kämpat för är mer värda än så.

Trots att samhället står inför en sällan skådad kris måste vi i Liberala Studenter våga prata om öppenhetens många fördelar och våga drömma om en positiv framtid. Det som står på spel är vilket samhälle vi återgår till efter krisen.

Christoffer Heimbrand är juriststudent och riksordförande för Liberala Studenter.

@chrishantering

christoffer.heimbrand@liberalerna.se