Skip to content
Krönika

Att dra åt snaran kring internet är inte rätt väg mot europeisk gemenskap

De flesta människor tycks ha en förinställt positiv inställning till ordet upphovsrätt. De senaste åren har lobbygrupper i EU fått oss att tro att en stärkt upphovsrätt är rätt väg att gå för att stärka den europeiska kulturens ställning. Det är ett missförstånd.

Upphovsrätten är inte ett verktyg för att garantera europeisk digital suveränitet eller gemensam europeisk kultur och samvaro, snarare tvärtom. I snart 30 år har upphovsrätten stått i vägen för europeisk ekonomisk utveckling i nätmiljöer, dessutom är den ett av de största hindren för en fri digital inre marknad. Därtill skapar den, likt inga andra lagar, starka konflikter mellan EU:s konsumenter och EU:s storföretag.

Trots dessa faktorer verkar ingen ljuspunkt finnas vid horisonten, utvecklingen blir allt dystrare. I själva verket håller EU:s lagstiftare på att göra situationen sämre.

När EU-parlamentet förra året röstade om en ny upphovsrätt, var 75% av alla svenska EU-ledamöter så negativa till förslaget att de röstade emot hela reformen. Det fick mina europeiska vänner att undra vad som fått just svenska ledamöter att bli så framåtriktade, samtidigt som mina svenska vänner stod helt oförstående till att förslaget ändå röstades igenom.

EU:s lagstiftare är nämligen på väg att göra internetfilter obligatoriska, vilket i praktiken skulle innebära att plattformar på internet blir ansvariga för att material som laddas upp inte bryter mot upphovsrätten. Ett exempel på ett sådant filter som redan används är Youtubes Content-ID, där plattformen tillsammans med upphovsrättsägare har skapat en databas av material som man matchar mot allt innehåll på hemsidan. Våra folkvalda lagstiftare vill också skapa en särskild rättighet för tidningsföretag att ta ut licensavgifter av till exempel Google för nyhetsförmedlande tjänster som Google Nyheter.

Förslagen motiveras i princip enbart utifrån premissen att Google har pengar, att det är orättvist att Google har pengar och att Googles pengar borde tillhöra någon annan än Google. Det är inget bra sätt för EU att visa framåtanda.

Slutgiltiga omröstningar väntas innan EU-valet, men redan nu ser vi stora risker med att förslaget kommer att röstas igenom, eftersom Tyskland och Frankrike i dagarna har lyckats enas om delar av förslaget som de tidigare var oense om.  

I Sverige gillar vi internetföretag som exempelvis Spotify. Företaget startade i Sverige, och lanserade sig sedan i Nederländerna, Storbritannien och USA. Trots det unika konceptet och de snabba framgångarna fanns det inget sätt för Spotify att bli starka på sin hemmamarknad EU innan de etablerade sig i USA. I stället var Spotify tvungna att söka lyckan i USA och etablera sig tillräckligt mycket på den amerikanska marknaden för att kunna satsa på hemmamarknaden EU. Trots Spotifys fleråriga kamp att bli vinstdrivande och starka på sin hemmamarknad, är Deezer fortfarande den tjänst som är mest utbredd i romanskspråkiga länder i EU. Vad är Deezer? Ptja, som Spotify, fast franskt.

Denna sorts ekonomiska problem är vad EU borde ägna sig åt att lösa, i stället för att skapa särskilda avgifter för Google eller göra Google skyldiga att kontrollera sina konsumenter.

Upphovsrättsreformen är typiskt europeisk på många sätt. Å ena sidan försöker man bli självständig från USA, men misslyckas så till vida att man genom lagstiftning tvingar fram beroende av ett amerikanskt företag, eftersom Google är det enda företag som har skalbara lösningar för vad man försöker åstadkomma. Å andra sidan är den ett uttryck för europeiska politikers starka misstänksamhet mot privatpersoner i webbmiljöer: Är de i själva verket EU:s fiender som behöver hållas på kortare tygel?

Jag drar mig till minnes en rapport från amerikanska underrättelsetjänsten CIA från 2010, där EU förutspåddes bli en haltande koloss. I upphovsrätten tycks det mig tydligare än inom något annat område att CIA har en poäng. För en EU-vänlig själ som undertecknad är det ledsamt – jag vet ju att Europa kan bättre, och att en mer delbar kultur skulle göra underverk för sammanhållningen mellan europeiska folk.

Amelia Andersdotter är ledamot av LD:s redaktion, grundare av dataskydd.net och tidigare ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.
@teirdes
amelia.andersdotter@liberaldebatt.se