Skribent

Amelia Andersdotter

Europeiska unionen – ordoliberalismens högborg

Ordoliberalismen är den fria marknadens »varannan vatten«. EU är dess ordningsvakt. Och »dynamisk effektivitet« är fyllbulten som har fått lämna festen. Så lyder i vart fall EU-kommissionens konkurrenspolicy. Amelia Andersdotter förklarar, och tar tempen på den europeiska ordoliberalismen i dag. … Fortsättning

Det riktiga Europa finns på internet

Nätverk kopplas till nätverk. Oberoende av landsgränser och nationer knyts européerna ihop av internet. LD:s Amelia Andersdotter känner inte Berlinmurens fall mer än som historiskt datum, hennes europeiska identitet är skapad av internet. I svallvågorna av Snowden år 2013 lanserade … Fortsättning

Så räddar vi lokaltidningarna

De senaste sex månaderna har jag tagit emot ett halvt kilo direktadresserad reklam. Företagen riktar sig till mig för att jag är deltidsstudent, företagare och privatperson. Jag får också ett gratis oadresserat utskick för reklam och »samhällsinformation« i form av … Fortsättning

Porrfilter är bara toppen av ett isberg

Debatten om internetfilter har fått fäste i Sverige. Det senaste inlägget kommer från Centerkvinnorna, som vill upprätta obligatoriska porrfilter på skolorna. Men förslaget har stött på patrull – LD:s Amelia Andersdotter har talat med både förespråkare och kritiker. Digitaliseringens bevekelsegrunder … Fortsättning

Amelia Andersdotter: Konsumentverket måste ta fajten

För inte så länge sedan fick jag frågan hur cyberkrigföring – som Meltdown och Spectre – bör påverka företags och myndigheters sätt att hantera IT- och informationssäkerhetsfrågor. Frågan är vilseledande men inte oviktig. Och det finns faktiskt ett sätt för … Fortsättning

Den bortglömda statliga IT-skandalen

Brottsligheten förändras med tekniken. Men när ska staten ha rätt att ta sig in i våra datorer och telefoner? LD:s Amelia Andersdotter beskriver hur polis och åklagare i smyg försöker utveckla metoder med vilka de kränker den personliga integriteten. I … Fortsättning

Cybernationalism bortom räckhåll

Emmanuel Macron har tillsammans med sina växande skaror av ideella aktivister blivit den franska valrörelsens starkast lysande stjärna. Förra året kunde den franska tidskriften Rue89 (16/11) berätta att Macron och hans kampanjteam använt sig av avancerade datainsamlings- och databehandlingsmetoder för … Fortsättning

Konkurrera mer, politisera mindre

Nyhetsmedias bekymmer med vår nya digitala värld är ett återkommande tema i samtidspolitiken. Nätneutralitet, upphovsrätt och presstöd är områden som fått nyhetsorganisationer i hela Europa att ta till orda. Det är en industri som är van att handskas med politiker, … Fortsättning

Dags att rädda EU från tysk protektionism

Det förslag till upphovsrättsreform som EU-kommissionen presenterade 14 september 2016 innehåller några bra saker. Kommissionen väljer till exempel att ställa sig bakom synskadades möjligheter att ta del av litterärt material, en reform efterfrågad av Förenta Nationerna som man hittills inte … Fortsättning

Varför ska staten vänsterprassla med min telefon?

Den 21 september 2016 aktualiserade den statligt-kommunala koncernen SOS Alarm frågan om allmänhetens skyldighet att ta emot kommunikation från staten. Snyftigt berättade företaget för medierna att bestämmelser i lagen förhindrade dem från att kartlägga var alla svenskar befinner sig, vilket … Fortsättning

När ska medieföretagen lära sig? Läsarna vill inte ha spam!

Det finns två anledningar att använda reklamblockerare. Man slipper irriterande reklam. Och det är den enklaste åtgärden man kan vidta för att höja sin säkerhet på internet. Reklamnätverk är det enklaste sättet att sprida skadlig kod till slutanvändare. Detaljerad information … Fortsättning

Värna den personliga integriteten, men…

Med digitalisering och automatisering följer stora välståndsökningar, men också demokratiska och mellanmänskliga bryderier av aldrig tidigare skådat slag. Hur oroade bör vi vara? Amelia ­Andersdotter tecknar alla människors lika värde i en tid då »allt« är tekniskt möjligt. Över julledigheten … Fortsättning

Man stoppar inte näthat genom att hata internet

I DN (3/2) har regeringens Näthatsutredning presenterat sitt förslag med skärpta straffskalor, nya brottsrubriceringar och mellanhandsansvar. Utredningen blev snabbt påhejad av Mårten Schultz, professor i straffrätt och SvD:s juridiska kommentator, som menar att den både är ett ”självklart steg framåt” och undviker … Fortsättning

Kompiskapitalisterna och monopolkramarna måste stoppas

EU såg länge ut att kasta av sig den konkurrensbegränsande vurmen för unionens tidigare statliga telekombolag. Det slutade med backlash. Amelia Andersdotter blåser till strid mot den oheliga allians som håller jättarna om ryggen och som pungslår IT-användare kontinenten över. … Fortsättning

Konservatismen var bättre förr

»Personregister – Datorer – Integritet« (1978) är en 400 sidor lång genomgång av riksdagens motioner om automatiska data­behandlingssystem. Det är också ett testamente från den dåvarande oppositionens liberala motstånd mot de framväxande statliga kontroll­systemen. Amelia Andersdotter har läst och blir … Fortsättning

Tvinga myndigheterna att ha individen i centrum

De europeiska reglerna för dataskydd och personlig ­integritet är tänkt att säkerställa myndighetsutövning med individens bästa i centrum. Det är dock lätt att gå vilse när man samtidigt talar om teknik och juridik. Amelia Andersdotter slår ett slag för de … Fortsättning

Därför behöver vi cyberförsäkringar

Europarådets avkriminaliseringsrapport från 1980 är tidlös. Den handlar bland annat om försäkringsindustrins roll i att reglera stölder, betalningar och brandfaror. Genom att främja bättre lås och fler brandlarm har försäkringsbranschen mer än någon annan industri höjt tryggheten och säkerheten i … Fortsättning