Privatiseringskaoset kräver socialliberal motoffensiv

Hur länge ska vi vänta på ett få se en socialliberal offensiv för en socialt genomtänkt valfrihet som sätter människor och inte marknadsvinster främst, undrar Olof Kleberg.