Intervju: Så blev skogen ett politiskt slagfält

En hänsynslös skogsindustri mot biologisk mångfald, eller hållbart familjeskogsbruk mot verklighetsfrånvända miljöaktivister? Matilda Molander ringde professor Erland Mårald för att reda ut frågan.