Skribent

Per Wirtén

Till storms mot den människofientliga konservatismen

Kulturradikalismens kärna hatas av socialdemokrater för att den är för anarkistisk och av liberaler för att den är för egalitär. Ändå binder den samman de båda idétraditionerna. Författaren Per Wirtén skriver om en tanke som är emot allt nedhållande. Kulturradikalismens … Fortsättning