Skip to content

Artiklar av Noomi Weinryb


En oundviklig konflikt med välfärdsstaten

Mer pengar till angelägna ändamål är ingen emot. Men vad händer med samhällsmodellen som sådan när filantropin bryter fram? LD bad organisationsforskaren Noomi Weinryb, som ...