Skribent

Noomi Weinryb

En oundviklig konflikt med välfärdsstaten

Mer pengar till angelägna ändamål är ingen emot. Men vad händer med samhällsmodellen som sådan när filantropin bryter fram? LD bad organisationsforskaren Noomi Weinryb, som doktorerat kring filantroper och ansvarsutkrävande, reflektera kring vad en ökad närvaro av filantropi kan innebära … Fortsättning