Skip to content

Artiklar av Lars Kriss


»Allt kan inte förlåtas«

Brottsoffrens känsla av kompensation måste väga tyngre än de motiverade invändningarna mot fängelsestraffets effekter. Vi måste lära oss att inte förlåta våld. Då kanske man ...