Skribent

Julie Tran

När världen möts i Boliden

Väl i Sverige är flyktingens långa och ofta livshotande resa över. Samtidigt tar en helt annan prövning vid. För många utspelar sig denna i små orter, ofta i Norrland. Men vad blir viktigt då? Julie Tran, en av deltagarna i … Fortsättning

En rättvisare pension

För många är dagens pensionssystem svåröverblickbart och krångligt. En politiskt avgörande aspekt av dagens ordning är den att systemet inte är fullt finansierat utan till stor del betalas i efter hand genom nya generationers arbete. Julie Tran, politisk sekreterare i … Fortsättning