Skip to content

Artiklar av Julie Tran


När världen möts i Boliden

Väl i Sverige är flyktingens långa och ofta livshotande resa över. Samtidigt tar en helt annan prövning vid. För många utspelar sig denna i små ...

En rättvisare pension

För många är dagens pensionssystem svåröverblickbart och krångligt. En politiskt avgörande aspekt av dagens ordning är den att systemet inte är fullt finansierat utan till ...